Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Wymagania psychologiczne

Jedną z najważniejszych cech, jaką powinna się charakteryzować osoba pracująca na tym stanowisku, jest zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, tzn. dostrzegania pewnych związków przyczynowo – skutkowych. Analityk musi posiadać dużą podzielność uwagi oraz umiejętność podejmowania decyzji, nawet w sytuacji, kiedy brak jest wszystkich przesłanek dotyczących istniejącego zagadnienia. Powinien być osobą bardzo dokładną, skrupulatną i cierpliwą, ponieważ czasami drobne szczegóły mogą decydować o trafności podjętej decyzji. Bardzo wskazane jest również, aby osoba pracująca na tym stanowisku posiadała dobrą pamięć.

W tej pracy ważna jest też wytrzymałość na długotrwały wysiłek, ponieważ trzeba pracować w szybkim tempie i czasem dużo więcej niż 8 godzin. Wielce przydatna jest również łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, co jest szczególnie ważne w przypadku analityków ankieterów, którzy muszą przeprowadzić ankiety i zebrać informację od ludzi.

Innymi niezwykle pożądanymi cechami w tym zawodzie są inicjatywa, pomysłowość i dobra organizacja pracy, ponieważ analityk zazwyczaj sam musi opracować plan pracy i zakres wykonywanych czynności. Bardzo ważne jest również biegłe posługiwanie się językiem polskim, ponieważ wyniki przeprowadzonych badań i analiz opracowuje w formie pisemnej. Poza tym dobrze jest, gdy osoba chcąca pracować na tym stanowisku jest ciekawa świata i nie odczuwa lęku przed nowymi sytuacjami i wyzwaniami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę