Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwość awansu w hierarchii zawodowej mają zarówno osoby pracujące w prywatnych firmach socjologicznych, urzędach, jak i bankach. Dzięki swej pracy, doświadczeniu,podnoszeniu kwalifikacji, nabywaniu nowej wiedzy, poprzez śledzenie np. opracowań innych badaczy rynku, również tych z zagranicy, można znacznie awansować, zostać na przykład członkiem zarządu lub rady nadzorczej, albo zostać kierownikiem badań -kierować pracą zespołu analityków.

Można również wyjechać na staż lub stypendium do firmy "matki" lub innej współpracującej firmy,często dużego koncernu zachodniego. Wszystko to wiąże się oczywiście z podwyższeniem zarobków pracownika i stawianych mu wymagań. Wiąże się to również z możliwością poznania nowych miejsc, krajów, zakątków świata, kultur, co w ogromny sposób może przyczynić się również do rozwoju osobistego, co dla wielu osób będzie rodzajem awansu. Jeśli w firmie pracuje mało osób, awans może mieć charakter przede wszystkim finansowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę