Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca analityka rynku jest zaliczana raczej do lekkich w sensie obciążenia fizycznego, ponieważ jest to głównie pracą umysłową. Na pewno pracy tej towarzyszy stres psychiczny. Pracownikom nie stawia się szczególnych wymagań zdrowotnych, ale pewne dysfunkcje zdrowotne uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu. Bardzo ważną rzeczą jest w tym zawodzie sprawność wzroku, ponieważ praca analityka polega głównie na czytaniu i pracy na komputerze. Równie ważną rzeczą jest sprawność narządu słuchu, bowiem analityk pracujący w zespole kontaktuje się z innymi analitykami (wykorzystując do tego na przykład telefon), uzgadnia, konsultuje, negocjuje, nie powinien zatem mieć również problemów ze sprawnością mowy.

Na stanowisku analityka rynku istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych z niedowładem kończyn dolnych. Niepełnosprawność ta na ogół nie uniemożliwia wykonywania zadań wyznaczonych przez pracodawcę.

Analityk powinien być osobą zrównoważoną i nie mieć problemów ze zdrowiem psychicznym. Przy wykonywaniu tego zawodu mniejsze znaczenie ma, np. budowa fizyczna czy dysfunkcje np. układu oddechowego itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę