Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Środowisko pracy

Warunki materialne

Miejscem pracy analityka rynku jest biuro firmy, w której jest zatrudniony, choć czasem wykonuje on swoją pracę w innym miejscu np. w domu lub siedzibie innej instytucji, którą w danym czasie bada. Analityk może również pracować w terenie jako ankieter. Na ww. stanowisku nie występują szczególne zagrożenia czy choroby zawodowe. W swojej pracy analityk rynku może być jednak narażony na zwiększony stres, który towarzyszy mu głównie w pracy przy gromadzeniu danych i informacji pozyskiwanych bezpośrednio w badaniach ankietowych. Istnieje wówczas ryzyko odmów lub agresywnych reakcji badanych, których odwiedza w domu lub miejscu pracy.

Warunki społeczne

Analityk w zależności od zadania jakie ma do wykonania, pracę swoją wykonuje indywidualnie lub zespołowo. Jeżeli zlecenie jest duże, wówczas towarzyszy mu kilku specjalistów, którzy np. prowadzą określone badania, a następnie opracowują je. Jeśli zlecenie jest małe, pracuje sam. Zajmuje się wtedy wprowadzaniem oraz opracowywaniem danych, w celu nadania im odpowiednich formatów, umożliwiających prowadzenie dalszej analizy.

Analityk rynku musi dosyć często odpowiadać na przeróżne pytania, najczęściej szefowi i klientowi zlecającemu badanie.

Warunki organizacyjne

Godziny pracy analityka zazwyczaj są stałe, praca trwa od 6 do 9 godzin dziennie. Jednak może się zdarzyć zlecenie wymagające wydłużenia czasu pracy, pozostania w pracy na noc, w święto lub inny dzień wolny od pracy. Warto dodać, że analitycy dosyć często pracują w domu, gdzie uzupełniają to, czego nie zdołali zrobić w biurze. Analitycy pracujący w biurach maklerskich czy firmach produkcyjnych, czasami muszą wyjeżdżać daleko od domu, by na miejscu zbadać stan faktyczny spółki czy przedsiębiorstwa, lub zebrać wymagane informacje.

Praca analityka nie jest bardzo szczegółowo nadzorowana. Nadzorowany jest wybór zadań i celów pracy, a osoby pracujące na tym stanowisku z reguły same sobie organizują plan pracy. Wykonywane zadania nie należą do rutynowych, ponieważ czynności są zróżnicowane i nie podlegają określonemu wzorcowi lub szablonowi. Do niektórych zadań mogą być wykorzystywane jedynie te same narzędzia i metodyka. Wykonując pracę analityk ponosi za nią odpowiedzialność głównie przed zleceniodawcą oraz przełożonym, czasem ponosi również odpowiedzialność prawną, jeśli wykonuje swoje usługi dla instytucji publicznych np. banków czy policji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę