Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest posiadanie wyższego wykształcenia. W przypadku osób chcących pracować w instytucjach socjologicznych wymagane jest wykształcenie socjologiczne lub psychologiczne, natomiast od analityków starających się o pracę w bankach i instytucjach finansowych oczekuje się ukończonych studiów o kierunku: ekonomia, finanse, bankowość lub marketing. Oprócz uzyskania określonego wykształcenia mile widziana jest znajomość jednego, a nawet kilku języków obcych tj: angielskiego, niemieckiego, a często również i rosyjskiego. Jest to potrzebne do ciągłego uzupełniania wiedzy z publikacji obcojęzycznych, których jest bardzo dużo. Ważna jest również biegła znajomość języka polskiego, niezbędna do tworzenia różnych publikacji i opracowań, często kierowanych do ludzi grona profesorskiego i akademickiego.

Pożądana jest również bardzo dobra znajomość obsługi komputera i Internetu, ponieważ wszystkie zestawienia, opracowania i tabele robi się przy użyciu programów komputerowych, które później przesyłane są drogą elektroniczną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę