Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Polecana literatura

Churchill G.A., „Badania marketingowe podstawy metodologiczne” - Warszawa 2002

Garlicki J. „Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji” - Warszawa 1996

Kotler Ph. „Marketing, Aanaliza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola”Warszawa 1994

Morgan G., "Obrazy organizacji" Warszawa 2005

Mynarski S., "Analiza rynku Problemy i metody" Warszawa 2002

Munarski S. "Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych" Kraków 1999

Sagan A., "Badania marketingowe Podstawy, kierunki" Kraków AE 2004

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę