Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Nie dotyczy
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Nie dotyczy


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Nie wykluczają pracy w charakterze specjalisty analizy rynku te rodzaje niepełnosprawności, które związane są z dysfunkcją rąk i nóg. Wtedy konieczne jest wyposażenie miejsca pracy w pojazdy czy windy. Jedynie niektóre czynności zawodowe (jak praca w terenie, przeprowadzenie wywiadów) nie mogą być wykonywane przez osoby z upośledzonymi w znacznym stopniu narządami ruchu (utrudnienie poruszania się). Przeciwwskazania dotyczą również dużych wad wzroku oraz wad słuchu. Specjalista analizy rynku swoje analizy oraz badania opracowuje głównie przy pomocy komputera, jednak istnieje możliwość wyposażenia komputera w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, tak by mogły na nim pracować osoby niedowidzące.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę