Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Niezwykle istotne dla efektywnego wykonywania tego zawodu jest posiadanie określonych cech i predyspozycji psychologicznych i osobowościowych. Ze wzglądu na intensywne kontakty z innymi ludźmi ważna jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji. Prowadzenie wywiadów, badań i spotkań wymaga umiejętności budowania pozytywnych więzi międzyludzkich. Ważna jest także umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych, szczególnie wtedy, kiedy analityk ocenia prace innych ludzi, taka sytuacja wymaga obiektywności i bezstronności. W tej pracy wskazane jest posiadanie takich cech jak: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, dobra pamięć, umiejętność wnikliwego, analitycznego myślenia. Bardzo ważnym jest, aby analityk w swojej pracy zachował niezależność myślenia, samodzielność w formułowaniu myśli i wniosków, twórcze podejście do tworzenia nowych rozwiązań.

Nie bez znaczenia są zainteresowania naukowe, przydatna może być szeroka wiedza ogólna, ale także z zakresu takich nauk społecznych jak: psychologia, socjologia, pedagogika. Znajomość zagadnień biznesowych, administracyjnych i organizacyjnych stanowi niezbędny element przygotowania do wykonywania tej pracy. Analityk musi być osobą gotową do ciągłego ponoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych, poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę