Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Analityk może awansować na stanowisko kierownicze i zarządzać grupą lub zespołem analityków pracy. Może w ramach własnej działalności gospodarczej świadczyć usługi dla przedsiębiorstw w zakresie opisów stanowisk, wartościowania pracy, projektowania i unowocześniania procesów pracy, tworzenia siatek płac i systemów wynagradzania. Posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie może prowadzić szkolenia dot. analizy pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę