Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ze względu na obciążenie fizyczne praca analityka uznawana jest za pracę bardzo lekką i nie istnieją przeciwwskazania do jej wykonywania ze względu na takie czynniki jak: silna budowa ciała, wytrzymałość fizyczna lub sprawność układu oddechowego. Przeciwwskazania eliminujące z zawodu to: choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe oraz znaczny stopień niesprawności narządów wzroku i słuchu. Po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy istnieje możliwość pracy na tym stanowisku osób niepełnosprawnych ruchowo z dysfunkcja kończyn dolnych, przemieszczających sie przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę