Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie analityk pracy, jest posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, pedagogika, matematyka, zarządzanie zasobami ludzkimi lub ekonomia. Wskazane jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji pracy oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w kierunku analizy pracy. Analiza pracy nie jest wykładana jako oddzielna dziedzina studiów magisterskich czy podyplomowych, zagadnienia te są częścią programów nauczania na kierunkach wymienionych powyżej. W określonych sytuacjach wynikających ze szczególnych wymagań i potrzeb pracodawcy, wymagane może być także wykształcenie wyższe techniczne. Pracodawcy mogą również oczekiwać znajomości specjalistycznego oprogramowania komputerowego, systemów zarządzania produkcją, języków obcych, obsługi programów biurowych, ergonomii, doświadczenia i wiedzy o branży, w której działa firma pracodawcy.

Przykładowe uczelnie, na których można zdobyć potrzebne wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; Uniwersytet Jagielloński Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kraków, ul. Gronostajowa 3, pok. 144 Tel.(012) 664 67 27

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Wydział Pedagogiczny ul. Mickiewicza 36 06-100 Pułtusk

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot (58) 523-10-00

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę