Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw konsultingu

Kod: 242107
Inna nazwa zawodu: doradca, ekspert, konsultant

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Specjalista ds. konsultingu organizuje i prowadzi doradztwo w sprawach gospodarczych i technicznych dla klientów. Są to usługi bądź tylko konsultingowe, bądź połączone ze szkoleniami, zarządzaniem projektami, konsultingiem informatycznym, doradztwem finansowym, księgowym, inżynieryjnym oraz innymi profesjonalnymi usługami. Adresatami usług konsultingowych są zarówno przedsiębiorstwa różnego typu i rozmiarów, jak i organizacje państwowe. Konsulting to dynamiczna i szybko zmieniająca się dziedzina usług.

W związku z dużą różnorodnością tematów, w zawodzie tym istnieje specjalizacja. Specjalizacja może dotyczyć sektora (np. transport i logistyka, sektor publiczny, chemiczny) lub danej dziedziny funkcjonalnej. Jeżeli konsultant koncentruje się na doradztwie strategicznym jego praca polegać będzie na tworzeniu kompleksowych planów rozwoju oraz ich wdrażaniu. Przykładowe zadania to: przeprowadzenie analiz strategicznych, opracowanie strategii, określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej, realizacja programów inwestycyjnych, analiza branży i konkurencji. W przypadku doradztwa informatycznego działania obejmują czynności związane z określeniem potrzeb technologicznych danej firmy, planowaniem rozwoju, doborem i wdrożeniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej, jak i zarządzanie już istniejącą. Do typowych zadań należą: budowa systemów informatycznych, projektowanie obiegu informacji w firmie, doradztwo i wsparcie technologiczne, integracja systemów IT.

Bez względu na specjalizację w większości przypadków pomoc konsultantów mieści się w ramach jednego lub kilku z wymienionych zakresów: udzielanie informacji, zapewnienie specjalistów, ustanawianie kontaktów i połączeń w danej dziedzinie biznesu, zapewnianie opinii eksperta, wykonywanie prac diagnostycznych, opracowywanie propozycji działań, doskonalenie systemów i metod, planowanie zmian organizacyjnych i zarządzanie nimi, szkolenia, zapewnienie osobistych konsultacji.

Praca konsultanta jest pracą nad tzw. projektami. Charakter i długość projektu zależą od zlecenia przekazanego od klienta. W ramach konkretnego projektu konsultant i klient ustalają zakres przewidzianych do wykonania prac (zakładane cele, ekspertyza którą zapewnić ma konsultant, zadania które zostaną podjęte przez konsultanta, udział klienta w zadaniu, potrzebne zasoby, harmonogram, cena i ewentualnie inne warunki). W swojej codziennej pracy specjalista ds. konsultingu pracuje samodzielnie nad konkretnymi projektami lub modułami (częściami projektów). Niezbędne są jednak kontakty zarówno ze współpracownikami jak i przedstawicielami firmy dla której realizuje on zlecenie. Specjalista ds. konsultingu nie jest zawodem dla osób szukających spokojnej, bezstresowej pracy. Charakterystyczne cechy tej pracy to – wyjazdy, nowi ludzie, wyzwania, ciągła nauka, dynamika, ale również często wielogodzinny czas pracy oraz stres.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę