Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Możliwości zatrudnienia

Specjalista do spraw finansów to zawód, w którym zatrudnienie można znaleźć zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym gospodarki, przede wszystkim w administracji państwowej szczebla centralnego, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich, firmach audytorskich i doradczych, w dużych przedsiębiorstwach, spółkach giełdowych oraz w bankach. Możliwe jest również samozatrudnienie w tym zawodzie.

Typowymi stanowiskami, na których zatrudniany jest specjalista ds. finansowych należą: analityk finansowy, specjalista do spraw finansowych, biegły analityk finansowy, ekonomista, kontroler finansowy, dyrektor finansowy..

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę