Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Wymagania psychologiczne

Osoby wykonujące zwód specjalisty ds. finansów powinny, posiadać zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Praca nad złożonymi projektami dla klientów z wielu branż wymaga umiejętności analizy różnorodnych danych oraz przedstawiania odpowiednich rozwiązań. Od prawidłowości przeprowadzonych analiz, zależy efektywność decyzji zarządczych.

Opracowywanie analiz finansowych jest zajęciem czasochłonnym, wymagającym dokładności, wytrwałości i dużej cierpliwości. Wykonanie analizy wymaga zebrania odpowiednich informacji, właściwego ich posegregowania, wielogodzinnego studiowania i analizowania, przygotowywania opinii i wniosków. Osoby o żywym temperamencie, nadpobudliwe, mogą mieć problem z długotrwałym skupieniem uwagi, co prowadzić może do formułowania nieprawidłowych wniosków lub opinii.

Z uwagi na zakres używanych informacji w procesie opracowywania wyników finansowych, dotyczących prowadzonej działalności, niezmiernie ważną cechą analityka jest poufność. Niezbędne są takie cechy jak wnikliwość, dociekliwość, skrupulatność, sumienność i systematyczność zwłaszcza przy prowadzeniu dokumentacji, analizowaniu i weryfikowaniu informacji przedstawianych przez klientów.

Predyspozycje analityczne oraz koncepcyjne są niezbędne przy opracowywaniu kalkulatorów finansowych, umożliwiających jednoczesne porównywanie np. ofert kredytów różnych banków w Polsce, porównanie kredytu złotowego i w walucie.

Upór i konsekwencja w dążeniu do celu, to cechy bardzo przydatne w tym zawodzie. Nie zawsze otrzymane informacje zawierają wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej. Trzeba je uzyskać w odpowiednim czasie, wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniu, gdyż na opracowanie analityka czekają specjaliści, którzy w zaplanowanym terminie na jej podstawie mają podjąć odpowiednią decyzję. Analityk finansowy musi radzić sobie z sytuacjami stresowymi, konsekwentnie realizować zadania, wykazywać się samodzielnością i precyzją w działaniu.

Współpraca z kierownictwem firmy w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu informacyjnego, wymaga od analityka finansowego zdolności organizacyjnych, komunikatywności. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne zwłaszcza umiejętność budowania autorytetu i zaufania oraz umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi, motywowania podwładnych są niezbędne przy pełnieniu funkcji kierowniczych. Przy współpracy z klientami i partnerami firmy niezbędna jest umiejętność przystosowania do zmieniających się warunków.

Niezbędna w tym zawodzie jest zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, umiejętność szybkiego i prawidłowego wykonywania działań arytmetycznych, spostrzegawczość.

Analityk finansowy powinien posiadać zainteresowania naukowe, skłaniające do czytania naukowych i popularnonaukowych publikacji z dziedziny prawa, finansów, ekonomii. Bardzo przydatne dla osób wykonujących ten zawód będą więc zainteresowania takimi przedmiotami jak: matematyka, ekonomia, business, a także prawo, informatyka, języki obce. Preferowanym językiem obcym jest angielski i to na bardzo dobrym poziomie. Niektóre firmy preferują bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego.

Wykonywanie tej pracy daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie różnych dziedzin nauki, zachodzących zjawisk społeczno – gospodarczych, a tym samym ciągłym rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych. Osoby z uzdolnieniami do nauk ścisłych będą miały mniejsze problemy z wykonaniem tej pracy, co nie znaczy, że humaniści nie dadzą sobie rady.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę