Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Często zdarza się, że analityk finansowy pracując zawodowo zajmuje się wąską działką finansów. Awans lub przejście na inne stanowisko o szerszym zakresie odpowiedzialności, umożliwia ukończenie kursów księgowości i analizy finansowej, negocjacji, zarządzania ryzykiem itp., zagranicznych praktyk, studiów podyplomowych, w tym MBA (Master of Business Administration), które przeznaczone są głównie dla kadry kierowniczej. Analityk finansowy może awansować na starszego analityka finansowego. Kolejnym etapem może być pozycja kontrolera finansowego (Financial Controller)/ dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer). Kontroler finansowy najczęściej awansuje na stanowisko Dyrektora Finansowego lub Kontrolera Finansowego w dużych firmach. Awans kontrolera finansowego na Prezesa Zarządu zdarza się w mniejszych firmach. W międzynarodowych korporacjach kontroler finansowy może awansować na stanowisko Grupowego Kontrolera Finansowego, który jest odpowiedzialny za kilka spółek zlokalizowanych w różnych krajach.

Pogłębiona wiedza i doświadczenie zdobyte w pracy na niższych szczeblach kariery, dają możliwości obejmowania funkcji kierowniczych i zarządzających w różnych przedsiębiorstwach i urzędach. Jednym z ostatnich szczebli kariery jest stanowisko vice prezesa ds. finansowych, a najwyższym posada prezesa firmy (CEO - Chief Executive Officer ).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę