Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca w charakterze analityka finansowego nie stawia przed kandydatami do zawodu wysokich wymagań fizycznych i zdrowotnych. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby głuchonieme, z głębokimi wadami wzroku, słuchu i mowy, z dużymi ograniczeniami w układzie ruchu, zwłaszcza kończyn górnych. Wykonywanie obowiązków uniemożliwiają także: nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia emocjonalne i słaba pamięć.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę