Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie analityka finansów niezbędne jest wykształcenie wyższe, które można zdobyć na uczelniach państwowych i prywatnych w systemie: dziennym, zaocznym, wieczorowym.

Najchętniej do pracy przyjmowane są osoby z wykształceniem ekonomicznym po kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw i bankowość itp. Niezbędna jest znajomość zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej, znajomość zasad controllingu, umiejętność wiązania aspektów makro- i mikroekonomicznych, umiejętność przygotowywania analiz. W spółkach notowanych na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej od analityków wymaga się sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Inwestorzy bowiem potrzebują jasnych, wiarygodnych oraz porównywalnych w różnych krajach informacji, zarówno finansowych jak i niefinansowych, na których opierają się podejmując decyzje.

Coraz więcej firm uważa, że jeśli ma przyjąć dyrektora finansowego czy kontrolera finansowego to niezbędny jest certyfikat ACCA, choć niewiele osób go posiada.

Firmy zajmujące się rynkiem papierów wartościowych, bankowością, finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem funduszami i doradztwem inwestycyjnym poszukują dyplomowanych analityków finansowych – CFA (Charterem Financial Analyst). CFA są propagowane jako standardowe kwalifikacje zawodowe osób z sektora usług finansowych.

Kwalifikacje zawodowe CIMA The Charterem Institute of Management Accountants - poszerzają wiedzę merytoryczną z zakresu rachunkowości zarządczej, rozwijają umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi biznesowych i komunikacji.

Pożądana, a w niektórych instytucjach niezbędna, jest dobra znajomość języka obcego angielskiego, niemieckiego. Kandydat powinien z łatwością posługiwać się komputerem i programami użytkowymi, a także kalkulatorami, sumatorami. Dodatkowe atuty to uczciwość, pracowitość i zaangażowanie w powierzone obowiązki, zorientowanie na osiągnięciejak najlepszych rezultatów, otwartość na nowe wyzwania, gotowość do zdobywania nowej wiedzy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę