Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Polecana literatura

Praca zbiorowa SKwP i Ernst & Young „Przykładowe skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF” Good Group (International) S.A. (International) GAAP 2009

Praca zbiorowa pod red. Skoczylas W.„Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa” 2009

Jaruga A., Frendzel M. , Ignatowski R., Kabalski P. „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany” 2009

„Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości 2009, tom I” 2009

Turakiewicz J. „Polski Słownik Podatków i Rachunkowości 2008”

Samelak J.: „Rachunkowość Finansowa Teoretyczne Podstawy”, AEP, Poznań 2008

Messner Zb., Pfaff J. „Rachunkowość finansowa cz. I” 2007

Knedler K. „Audyt wewnętrzny w praktyce wyd. II zmienione”, PAR 2007

Gabrusewicz W., Kołaczyk Zb.„Rachunkowość finansowa cz. II” 2005

B. Micherda (red.): „Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa” 2005.

Dmowski A. „Podstawy finansów i bankowości”, Difin 2005

Bień W. „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”, Difin 2002.

Czekaj J., Dresler Z., „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – podstawy teorii”, PWN Warszawa 2002

Owsiak S. „Finanse publiczne”,PWN Warszawa 1997.

Bednarski L. „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, PWE Warszawa 1997.

Aby przeprowadzić dokładną analizę wybranej dziedziny życia gospodarczego, analityk musi zebrać jak najwięcej informacji związanych z tą dziedziną. Podstawowym źródłem informacji są:

- biuletyny informacyjne dla służb finansowo - księgowych,

- roczniki GUS,

- raporty finansowe,- raporty spółek giełdowych,

- prospekty emisyjne spółek,

- biuletyny ekonomiczne publikowane przez agencje informacyjne,

- Internet:

·Polski Portal Finansowy Bankier.pl dostarcza najwyższej jakości informacje gospodarcze, aktualności z rynków finansowych oraz niezbędnych narzędzi finansowych.

·Biuletyn e-rachunkowość - bezpłatny miesięcznik w wersji elektronicznej zawiera artykuły z zakresu m.in.: rachunkowości, finansów, bankowości, prawa.

·W internetowym serwisie www.portalfk.pl, oprócz wiedzy dotyczącej podatków, rachunkowości, znajdują się także informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz kilka tysięcy porad.

·Poradnik Finansowo-Księgowy - publikacja internetowa, która podpowiada, jak - w dobie wciąż zmieniającego się prawa - zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę