Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Nie dotyczy
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Nie dotyczy
Percepcja kształtów : Nie dotyczy


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Niskie


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

W zawodzie specjalisty ds. finansów istnieje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zawód mogą wykonywać osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, z niedowładem kończyn dolnych lub poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są choroby psychiczne, nie dające się korygować choroby wzroku.

W polskim prawie zostały wprowadzone liczne przywileje, mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym podejmowanie i wykonywanie określonej pracy (m.in. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej związane jest z jego dostosowaniem do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z pracownikiem pełnosprawnym. W świetle zasad oceny warunków pracy właściwa struktura przestrzenna stanowiska pracy polega na:

·                  zapewnieniu swobodnego wykonywania czynności roboczych w wygodnej pozycji, w optymalnym zasięgu kończyn

·                  umożliwieniu dopasowania niektórych wymiarów stanowiska pracy do wymiarów ciała użytkownika (np. regulacja wysokości siedziska, wysokości biurka czy stanowiska komputerowego)

·                  zapewnieniu dobrej widoczności i słyszalności w polu pracy

·                  zapobieganiu sytuacjom grożącym wypadkom.

Punktem wyjścia do projektowania struktury przestrzennej stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej są wymiary ludzkiego ciała oraz granice zasięgu ruchów rąk i nóg. W przypadku użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego (wózek inwalidzki, kule, aparaty ortopedyczne) powinno się zorganizować stanowisko pracy indywidualnie, mając na uwadze to, że osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma zmniejszone zasięgi rąk w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, jak również możliwość sięgania np. do szuflad biurka.

Przy lżejszych schorzeniach zastosowanie niektórych przystosowań stanowiska pracy jest tylko kwestią elastyczności w podejściu do warunków pracy i może się  wiązać z zastosowaniem ruchomego czasu pracy, ustaleniem przerw na posiłki w przypadku pracownika chorego na cukrzycę czy przyznaniu wolnego czasu na wizyty kontrolne u lekarza.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę