Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista zdrowia publicznego

Kod: 229104
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Specjalista analityki środowiska (Specjalista zdrowia publicznego) wykonuje zadania związane ze zwalczaniem ekologicznych zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarny i stan zdrowia populacji na określonym terenie, zapobiega masowym zagrożeniom zdrowotnym, działając w ramach krajowych i międzynarodowych placówek, instytucji i organizacji sanitarno epidemiologicznych. Jego praca polega przede wszystkim na wykonywaniu badań analitycznych środowiska za pomocą odpowiedniej aparatury i odpowiednich odczynników w celu wykrycia źródeł zanieczyszczeń ekologicznych. Przeprowadza on również próby biologiczne na podstawie których oznacza stopień zanieczyszczenia gleby, wód, powietrza i innych elementów środowiska. Pracę analityka możemy zaliczyć zarówno do usługowej, jak i poznawczej, w której najczęściej występują czynności sensoryczne, takie jak: badanie wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem oraz analiza informacji. Analityk zajmuje się kontrolą sanitarna zakładów wytwórczych, usługowych itp. i ocenia ich stan sanitarny, jak również wydaje ekspertyzy o działalności gospodarczej i usługowej zakładów zobowiązanych do spełniania określonych warunków sanitarno- epidemiologicznych. Do zadań analityka należy również prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów o stanie sanitarno - epidemiologicznym powierzonego terenu w zakresie analityki środowiska z wykorzystaniem systemów informatycznych w ewidencji i przetwarzaniu danych sanitarno epidemiologicznym. Wykorzystuje on w tym celu maszyny i urządzenia przetwarzania danych. Pracując w laboratoriach analitycznych używa w swojej pracy narzędzi ręcznych precyzyjnych (np. pęseta), przyrządów kontrolno pomiarowych, jak również mikroskopu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę