Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grafik komputerowy DTP

Kod: 216601
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Grafik komputerowy to osoba wykorzystująca komputer do tworzenia obrazów oraz wizualizacji danych. Jego zadaniem jest przygotowanie i opracowanie różnego rodzaju projektów graficznych, tekstowych, fotograficznych głównie o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Zawód grafika komputerowego zaliczany jest do sektora usługowego, co oznacza, że realizuje zadania według wskazówek i wytycznych przekazanych mu przez klienta. Efektem jego pracy są projekty m.in.: plakatów, ulotek, znaków graficznych, logotypów, reklam, ilustracji książek, informacji internetowej oraz innych aplikacji informatycznych.

Grafik komputerowy pracuje w agencjach reklamowych, studiach grafiki komputerowej, wydawnictwach, zakładach usług poligraficznych, drukarniach oraz innych firmach zajmujących się przygotowywaniem publikacji do druku i tworzeniem materiałów reklamowych. Grafik komputerowy zatrudniony przy składzie odpowiada za szatę graficzną gazety, czasopisma czy innego wydawnictwa. Obecnie bardzo szybko rozwija się grafika stron internetowych.

Głównym narzędziem wykorzystywanym w pracy grafika komputerowego jest komputer, wyposażony w specjalistyczne programy graficzne (mi.in. programy do grafiki wektorowej oraz trójwymiarowej), które umożliwiają tworzenie oryginalnych projektów przeznaczonych do druku. Praca końcowa projektu ma z reguły formę zapisu elektronicznego, który po zastosowaniu kolejnych urządzeń (skaner, ploter, drukarki wielkoformatowe itp.) przybiera formę materialną. Realizacja projektów odbywa się w drukarniach, warsztatach poligraficznych, studiach komputerowych. Bardzo istotna w pracy grafika jest więc znajomość najnowszych technik graficznych, rozeznanie rynku, ale także współpraca z zespołem realizującym projekt.

Obecnie w branży graficznej możemy wyróżnić:

1. grafików kreatywnych - zajmujących się projektowaniem graficznym, gdzie najistotniejszym elementem pracy jest pomysł, kreatywność i aktywność twórcza. Zadaniem projektanta jest m.in.: przyjęcie materiałów i wytycznych do projektu, generowanie pomysłów i ich komputerowa wizualizacja, uzgodnienie z zespołem projektowym szczegółów realizacji, przygotowanie wariantów projektu do zaprezentowania klientowi.

2. grafików-operatorów DTP (skrót ang. DeskTop Publishing) - odpowiedzialnych za skład komputerowy, opracowanie techniczne i przygotowanie materiałów w postaci elektronicznej do druku. Tu działania są bardziej mechaniczne, dostosowane do ustalonych norm, a od pracownika wymaga się umiejętności koncentracji uwagi i precyzji. Zadaniem operatora DTP jest m.in.: dostosowanie projektu do wymagań technicznych i metody druku jaka będzie zastosowana w jego przypadku, przygotowanie pliku i dostarczenie składu w uzgodnionej formie.

Zakres czynności i zadania, za które odpowiada grafik zależą od wielkości firmy, w której pracuje. Zazwyczaj im większa firma tym większa specjalizacja zadań grafika. W małych wydawnictwach wymaga się często, by grafik uczestniczył w realizacji całego projektu: od omówienia zlecenia z klientem do przekazania produktu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę