Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Projektant mody

Kod: 216303
Inna nazwa zawodu: kreator mody

Zadania i czynności

Praca projektanta mody ma charakter artystyczny. W oparciu o wizję projektant tworzy rzecz (projekt odzieży), której odbiorcą są ludzie. Możemy zatem zaliczyć ją również do działalności usługowej. Biorąc pod uwagę prawa, którymi rządzi się współczesny rynek konsumenta,potrzeby klienta stanowią punkt wyjścia dla twórczości projektanta mody.

Projektant mody zajmuje się stworzeniem kolekcji odzieży użytkowej lub artystycznej oraz dodatków do niej (np.: kapeluszy, butów, torebek, biżuterii). Głównym jego zadaniem jest stworzeniew postaci rysunku projektu kolekcji do produkcji seryjnej lub unikatowej zgodnie z potrzebami rynku i obowiązującymi trendami mody. Odpowiada on za dobór rodzaju tkanin, z których ma być uszyta kolekcja. Z reguły projektanci tworzą swoje prace na papierze przy użyciu kolorowych ołówków. Aktualnie istnieje możliwość posłużenia się specjalistycznym, trójwymiarowym oprogramowaniem komputerowym.

Projektant mody zatrudniony w firmie odzieżowejściśle współpracuje z działem handlowym, wzorcownią i produkcją oraz producentami tkanin. Talent to nie wszystko, liczy się realne stąpanie po ziemi. Pomysły projektanta muszą spełniać warunki handlowe, tzn. odpowiadać aktualnym potrzebom klientów i nadawać się do seryjnej produkcji. Wspólnie z działem handlowym dokonuje on wyboru kolorystyki i asortymentu kolekcji.

Projektant opracowuje kilka projektów wybranego asortymentu (np.: kilka modeli spódnic, żakietów, płaszczy). Gotowe projekty są przedstawiane specjalistom ds. marketingu i oceniane pod względem możliwości wdrożenia do produkcji i sprzedaży. Wybrane projekty muszą tworzyć całą, jednolitą kolekcję. Projektant uczestniczy i nadzoruje przygotowanie szablonów (wzorców) odzieży,w oparciu o które będzie uruchomiona seryjna produkcja. Aby wzorzec projektu odpowiadał założeniom projektanta musi on wykazać się dużą dokładnościąi umiejętnością przekazywania informacji zarówno w formie rysunkowej jak i słownej. Nadzoruje wykonanie kolekcji od początku do końca, koncentrując swoją uwagę na jakości jej wykonania. Często sam siada przy maszynie do szycia.

Projektant mody dokonuje oceny poziomu wzornictwa odzieży seryjnej kierowanej do produkcji masowej, ocenia zmiany zachodzące w trendach mody, inspiruje i ukierunkowuje wzornictwo odzieży seryjnej

Współpracuje z agencjami modelek prezentujących zaprojektowaną odzież. Uczestniczy w przygotowaniu pokazów, konkursów krajowych i zagranicznych oraz katalogów, w ramach których przedstawia swoją kolekcję. Jest odpowiedzialny za popularyzowanie zaprojektowanej odzieży w środkach masowego przekazu. Dbając o swój wizerunek oraz firmy, którą reprezentuje jest zobowiązany do śledzenia najnowszych tendencji i zmian w świecie mody. Służą temu wyjazdy na pokazy, targi i giełdy mody np.: do Paryża czy Mediolanu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę