Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie architekta krajobrazu nie istnieje górna granica wieku, do której kandydaci mogą ubiegać się o pracę. Osoba posiadająca merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu i spełniająca warunek formalny dotyczący posiadania wykształcenia wyższego: (magister architektury krajobrazu lub inżynier architektury krajobrazu), może podejmować pracę w każdym wieku. W przypadku występowania problemów ze zdrowiem osoba taka może zajmować się tylko projektowaniem, nie wykonując pracy w terenie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę