Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Architekci krajobrazu są zatrudniani przez służby publiczne, placówki oświatowe, pracownie/biura projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska oraz firmy konsultingowe. Często również prowadzą biura projektowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej lub współpracują z czasopismami branżowymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę