Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Podstawowymi cechami, jakich wymaga zawód architekta krajobrazu, są wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętności interpersonalne.

Przygotowanie oryginalnego projektu wymaga umiejętności niekonwencjonalnego myślenia i zdolności twórczych, a także wyobraźni przestrzennej, aby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał dany teren w przyszłości. Przy sprawnym wykonaniu projektów ważne są także uzdolnienia plastyczne i dokładność, aby narysować nowy obraz terenu według swojej wizji. Natomiast, żeby projekt tworzył spójną całość niezbędna jest zdolność kojarzenia i łączenia różnych elementów projektu i wiedzy z różnych dziedzin.

Praca w zawodzie architekta krajobrazu to w dużej części kontakty z ludźmi tj. klientami, pracownikami urzędów, członkami zespołu projektowego. Dlatego istotne są umiejętności interpersonalne. W trakcie rozmów z klientami ważna jest otwartość, umiejętność wczucia się w ich potrzeby i oczekiwania, pozytywne nastawienie do ludzi. W sytuacji pojawiających się w kontakcie z klientem ograniczeń dotyczących proponowanych rozwiązań, wielkości środków finansowych przeznaczonych na projekt, przepisów prawnych, ustalania wynagrodzenia za pracę architekta krajobrazu, bardzo przydatna jest umiejętność negocjacji, umiejętność komunikowania się, rzeczowego argumentowania, aby móc obronić swój projekt, znaleźć kompromisowe rozwiązanie spośród wielu proponowanych. Ponieważ duża część pracy architekta krajobrazu prowadzona jest w zespole specjalistów z różnych branż, oprócz zdolności komunikowania się, przydatne są także zdolności kierownicze i organizatorskie, podzielność i przerzutność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Szczególnie dlatego, że architekt krajobrazu często pełni w takim zespole funkcję koordynatora/kierownika pracowni, który organizuje pracę swoją i innych członków zespołu.

Architekt krajobrazu prowadzący działalność indywidualną powinien posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, która jest potrzebna przy zabieganiu o zamówienia na jego usługi.

Ponadto praca architekta krajobrazu wymaga odwagi w prezentowaniu swoich pomysłów, w stosowaniu nowych rozwiązań i obronie słuszności tych rozwiązań, a także zaangażowania i wytrwałości w ich praktycznej realizacji. Należy również zaznaczyć, że w tym zawodzie ważna jest samodzielność i samodyscyplina w pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę