Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie architekta krajobrazu możliwości awansu uzależnione są od miejsca zatrudnienia.

Dla architekta krajobrazu zatrudnionego w biurze/pracowni projektowej istnieje możliwość awansu w znaczeniu osiągnięcia wyższego stanowiska w hierarchii, od kreślarza, asystenta projektanta, projektanta, głównego projektanta aż do kierownika pracowni. Architekci krajobrazu zatrudnieni w służbach publicznych i podległych im jednostkach mogą awansować na wyższe stanowiska łącznie z kierowniczymi, zgodnie z hierarchią stanowisk w urzędzie lub w danej jednostce. Natomiast architekci krajobrazu zajmujący się pracą badawczą i dydaktyczną mogą uzyskiwać kolejne tytuły naukowe.

Awansem w zawodzie jest również usamodzielnienie się i założenie własnej pracowni projektowej.

Wielu architektów krajobrazu uczestniczy w konkursach i wystawach prac projektowych. Zdobyte nagrody lub wyróżnienia nobilitują w środowisku zawodowym, dają możliwość samorealizacji zawodowej, zwiększają popularność tych architektów krajobrazu i mogą mieć pośrednio wpływ na liczbę klientów korzystających z ich usług.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę