Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca architekta krajobrazu należy do prac średnio lekkich, ponieważ oprócz projektowania zajmuje się on również wykonawstwem, czyli realizacją projektu w praktyce. Istotna jest w tej pracy dobra ogólna sprawność fizyczna, dobra sprawność rąk, dobra sprawność narządu wzroku – rozróżnianie barw i dobre widzenie głębi. Architekt krajobrazu nie powinien mieć skłonności do alergii.

Osoba wykonująca pracę w tym zawodzie powinna być sprawna intelektualnie i psychicznie. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie architekta krajobrazu są już zaburzenia niewielkiego stopnia zręczności rąk, sprawności sensomotorycznych (rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji kształtów) oraz lekkie upośledzenie umysłowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę