Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy w zawodzie architekta krajobrazu jest ukończenie studiów wyższych inżynierskich i/lub magisterskich na kierunku architektura krajobrazu i uzyskanie tytułu zawodowego architekt krajobrazu. Architekturę krajobrazu można studiować w uczelniach publicznych: uniwersytetach, politechnikach, uczelniach rolniczych oraz w uczelniach niepublicznych.

Od kandydatów do pracy, oprócz wykształcenia, wymaga się kreatywności, dyspozycyjności, umiejętności komunikowania się z ludźmi i umiejętności pracy w zespole. W tym zawodzie wymagana jest również umiejętność obsługi komputera i znajomość programów do projektowania, np. Photoshop, AutoCad, Corel, 3Dmax. Ponadto, ponieważ architekt krajobrazu wykonuje swoją pracę bardzo często także w terenie, która wymaga przemieszczania się na miejsce realizacji projektu, niezbędne staje się również posiadanie prawa jazdy.

Zawód architekta krajobrazu wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji w ramach samokształcenia, jak również poprzez kontynuowanie nauki w ramach studiów podyplomowych, np. z zakresu ekologii, inżynierii i ochrony środowiska, itp. oraz poprzez uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, wykładach organizowanych przez stowarzyszenia skupiające architektów krajobrazu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę