Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

  • Brookes J., Projektowanie ogrodów, Hachette Livre Wiedza i życie, nowe rozszerzone wydanie 2009
  • Seneta Wł., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  • Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady,2007
  • Chmiel H. Świdzińska M. (tłumaczenie), Wielka Encyklopedia Roślin, Wydawnictwo MUZA, 2005
  • Marinelli J., Wielka Encyklopedia Roślin, Świat książki, 2007
  • Filipczak J. (red.), KATALOG ROŚLIN drzewa, krzewy i byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Wydawnictwo Agencja Promocji Zieleni, 2006

 

Strony internetowe

  • www.sztukakrajobrazu.pl – sztuka ogrodowa sztuka krajobrazu
  • www.architekturakrajobrazu.info.pl – portal architektury krajobrazu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę