Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

W zawodzie architekt krajobrazu, a dokładnie w pracy projektowej lub w urzędzie, istnieje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z niedowładem kończyn dolnych lub na wózku. Mogą być także zatrudniane osoby z niewielkimi ubytkami słuchu.

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością kończyn dolnych, wymaga usunięcia barier architektonicznych poprzez np. zapewnienie podjazdów i możliwości swobodnego poruszania się na wózku, zainstalowanie poręczy, zakup odpowiedniego biurka. Należy również zaproponować taki dobór zadań i czynności, aby można było wykonywać ją w pozycji siedzącej oraz wyeliminować lub ograniczyć wyjazdy w teren i kontakty z klientem w terenie. Rozmowy z klientem mogą odbywać się przez telefon.

Aby zatrudnić w zawodzie architekta osobę niedosłyszącą należy zadbać o to, żeby bodźce docierające do pracownika były odpowiedniej głośności albo były sygnalizowane wzrokowo, np. przy pomocy komputera.

W obu przypadkach niepełnosprawności kontakt z klientem może odbywać się przy pomocy komputera poprzez kontakt e-mailowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę