Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Podstawowymi cechami jakie wymaga zawód architekta wnętrz są uzdolnienia artystyczne. Szczególnie ważna jest wyobraźnia przestrzenna, wyczucie barwy, faktury, kształtu.

W tym zawodzie konieczne są zainteresowania dość różnorodnymi dziedzinami: historią sztuki, tworzywami i technologiami, a także psychologią, socjologią. Każde projektowanie wymaga umiejętności rozwiązywania problemów. W związku z tym pożądana jest duża inwencja twórcza oraz umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin. Niezbędna jest duża orientacja we współczesnym świecie, panujących trendach estetycznych, technologiach. Architekt wnętrz musi odczuwać i rozumieć różne style życia. W swojej pracy spotyka się z rozmaitymi zadaniami, raz ma stworzyć oryginalny projekt z wykorzystaniem najnowszych technologii, innym razem urządzić wnętrze w określonej stylistyce.

Praca architekta wnętrz wymaga dużej łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi, uważnego słuchania i precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Punktem wyjścia jego pracy jest dokładne rozpoznanie potrzeb i wrażliwości estetycznej klienta. Istotną rolę w tym zawodzie odgrywa również umiejętność wymiany poglądów i umiejętność przekonania innych do własnych pomysłów, które wynikają z fachowej wiedzy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę