Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Praca architekta wnętrz jest pracą lekką pod względem obciążenia fizycznego. Brak jest uregulowań prawnych co do wymogów zdrowotnych dla osób zamierzających wykonywać zawód architekta wnętrz. Niemniej w wykonywaniu tego zawodu bardzo przydatne jest posiadanie dobrego wzroku i bezbłędnego rozróżniania barw. W pracy architekta wnętrz istotna jest też sprawność rąk oraz zmysł dotyku, ze względu na potrzebę dobrania tworzyw pod kątem faktury. Konieczność tworzenia pomiarów w projektowanych wnętrzach wiąże się ze sprawnością kończyn dolnych.

W sytuacji, gdy architekt wnętrz ogranicza się do prac koncepcyjnych lub nauczania, w zawodzie tym mogą pracować osoby niepełnosprawne, z dysfunkcją kończyn dolnych czy poruszających się na wózkach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę