Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Warunki materialne

Podstawowym miejscem pracy architekta wnętrz jest pracownia, wyposażona w niezbędne przybory i materiały plastyczne. Konieczność oględzin projektowanych wnętrz i dokonania pomiarów powoduje, że architekt wnętrz często przebywa również w różnych obiektach, które właśnie aranżuje, mogą to być domy klientów, hotele itp.

Nie ma w tym zawodzie ryzyka zapadania na choroby zawodowe, nie występują także czynniki szczególnie niebezpieczne, uciążliwe czy szkodliwe dla zdrowia. Należy jednak zaznaczyć, że praca architekta wiąże się z przebywaniem w pomieszczeniach, w których może być narażony na krótkotrwałe działanie czynników takich jak hałas, zimno, wilgoć.

Warunki społeczne

Architekt wnętrz pracuje nad projektem zwykle samodzielnie. W przypadku dużych projektów pracuje zespół architektów, z których każdy odpowiedzialny jest za realizację fragmentu. Jest to jednak na ogół praca indywidualna.

Specyfika pracy wymaga jednak częstych kontaktów z innymi ludźmi: klientami, ekipą realizującą wystrój przestrzeni, ekipą remontową, architektami budowlanymi, producentami mebli, ekspedientami. W bardzo dużym stopniu kontakty te opierają się na umiejętnościach współpracy i udzielania rad, w mniejszym stopniu na reprezentowaniu swoich klientów przy zakupie elementów wyposażenia lub organizowaniu działań ekipy remontowej. Dominują kontakty werbalne i za pomocą urządzeń komunikacyjnych, rzadziej forma pisemna.

Architekt wnętrz ma nienormowany czas pracy. Na ogół sam decyduje o godzinach wykonywania pracy, które uzależnia od przyjętego zlecenia. Przeciętnie pracuje od 8 do 10 godzin dziennie.

Praca architekta wnętrz może ograniczać się do miejscowości, w której mieszka i okolic lub wymagać wyjazdów służbowych w kraju lub za granicę. Bardzo znani architekci mogą otrzymywać zlecenia na całym świecie.

Architekt wnętrz ma dużą swobodę w organizowaniu swojej pracy – oceniany jest dopiero końcowy jej rezultat: projekt wnętrz i potem jego realizacja. Architekt wnętrz sprawujący tzw. nadzór autorski, pełni rolę szefa (niekoniecznie formalnie) pracowników wykonujących projekt.

Praca architekta wnętrz ma charakter nie rutynowy, wymaga zindywidualizowanego podejścia do każdego projektu.

Architekt wnętrz ponosi przed zleceniodawcą odpowiedzialność finansową, która wynika z zawieranych umów cywilno prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę