Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Kwalifikacje architekta wnętrz można uzyskać poprzez ukończenie studiów licencjackich, magisterskich lub studiów podyplomowych. Architekt wnętrz jest jednym z zawodów plastycznych, dlatego specjalizacja: architektura wnętrz, występuje na Akademiach Sztuk Pięknych, ale również na takich uczelniach, jak: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych czy Politechnika Śląska. Dodatkowo, w ramach dyplomu z wybranego kierunku można również wybrać uboczną specjalizację (aneks do dyplomu) z architektury wnętrz. Zawód architekta wnętrz wykonują często również osoby z kwalifikacjami architekta.

Projektowanie wnętrz jest nauczane także w Liceach Plastycznych i w Szkołach Policealnych. Osoby kończące te szkoły nie uzyskują jednak tytułu architekta wnętrz, co nie oznacza, że nie mogą wykonywać tego zawodu. Obecnie coraz bardziej liczą się rzeczywiste umiejętności i talent, dlatego nawet osoby z niższym formalnym wykształceniem mogą otrzymać interesujące zlecenia na projekty.

Istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia swoich kwalifikacji w zawodzie przez osoby, które studiów nie skończyły, ale mają w tej dziedzinie umiejętności i wiedzę. W Związku Artystów Plastyków działa Komisja Kwalifikacyjna potwierdzająca fachowość i przyjmująca do Związku. Członek Związku uzyskuje uprawnienia wolnego zawodu artysty plastyka – projektanta wnętrz.

W Polsce projektowanie wnętrz nie jest objęte regulacjami prawnymi, co powoduje, że wykonywanie tego zawodu bez posiadania kwalifikacji, nie skutkuje żadnymi sankcjami prawnymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę