Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Architekt wnętrz na ogół pracuje we własnej pracowni, którą jest przestrzeń biurowa lub mieszkalna, więc tylko od niego zależy przystosowanie miejsca pracy do własnej niepełnosprawności. Jeśli jest to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, można dostosować meble biurowe w taki sposób by niezbędne narzędzia czy dokumenty były w zasięgu ręki. Istnieje też możliwość zakupu sprzętu komputerowego dostosowanego do różnych dysfunkcji ruchowych.

Konieczność wyjazdów służbowych do różnorodnych miejsc projektowanych (sklepy, hale fabryczne, itd.) może być znacznym utrudnieniem dla osoby niepełnosprawnej. Niemniej, można rozwiązać ten problem zapewniając sobie pomoc osoby, która będzie wykonywać te czynności i dostarczać wyniki pomiarów architektowi wnętrz.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę