Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie architekta nie istnieje granica wieku, jeśli chodzi o możliwość podjęcia pracy. Jeśli posiada się wymagane w zawodzie kwalifikacje i doświadczenie, można podejmować pracę w każdym wieku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę