Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Wymagania psychologiczne

W zawodzie architekta potrzebna jest przede wszystkim wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne oraz umiejętności interpersonalne.

Przygotowanie oryginalnego pod względem rozwiązań technicznych i formy projektu, wymaga umiejętności niekonwencjonalnego myślenia i zdolności twórczych, dzięki którym można mieć wiele pomysłów na jeden obiekt. Przy sprawnym wykonywaniu projektów ważne są także uzdolnienia plastyczne i dokładność, aby narysować przyszły budynek według swojej wizji. Aby projekt tworzył spójną całość przydatna jest natomiast zdolność kojarzenia i łączenia różnych elementów projektu i wiedzy z różnych dziedzin. Praca w zawodzie architekta to w dużej części kontakty z ludźmi tj. klientami, pracownikami urzędów, członkami zespołu projektowego. Stąd istotne są umiejętności interpersonalne. W trakcie rozmów z klientami-inwestorami ważna jest otwartość, umiejętność wczucia się w ich potrzeby, pozytywne nastawienie do ludzi, ponieważ efekty pracy mają służyć ludziom. W sytuacji pojawiających się w kontakcie z klientami ograniczeń dotyczących proponowanych rozwiązań, wielkości środków finansowych przeznaczonych na projekt, prawa budowlanego, ustalania wynagrodzenia za pracę architekta, bardzo przydatna jest umiejętność negocjacji, umiejętność komunikowania się, rzeczowego argumentowania, aby móc obronić swoje pomysły, znajdowania kompromisowego rozwiązania spośród wielu proponowanych. Przy załatwianiu przez architekta w urzędach spraw związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację projektu ważna jest umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie. Ponieważ duża część pracy architekta prowadzona jest w zespole specjalistów z różnych branż oprócz zdolności komunikowania się, przydatne są zdolności kierownicze i organizatorskie, podzielność i przerzutność uwagi. Architekt często pełni w takim zespole funkcję koordynatora, który organizuje pracę swoją i innych ludzi. Poza tym architekt pracujący samodzielnie powinien posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, która jest potrzebna przy zabieganiu o zamówienia na projekty. W pracy z ludźmi bardzo ważne jest zrównoważenie emocjonalne.

W tym zawodzie trzeba także umieć pracować samodzielnie, trzeba umieć narzucić sobie dyscyplinę i rytm pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę