Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie architekta drogę do pełnego awansu zawodowego otwiera zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, które pozwalają na opracowywanie projektów autorskich, a także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Dla architektów zatrudnionych w biurze projektowym istnieje możliwość awansu w znaczeniu osiągnięcia wyższego stanowiska w hierarchii. Stanowiska asystenta, starszego asystenta, projektanta, starszego projektanta, kierownika pracowni odpowiadają kolejnym szczeblom awansu.

Architekci zatrudnieni w administracji państwowej mogą awansować na wyższe stanowiska, w tym kierownicze, zgodnie z hierarchią stanowisk w urzędach. Natomiast architekci pracujący w placówkach naukowo-dydaktycznych mogą uzyskiwać tytuły naukowe.

Wielu architektów uczestniczy w konkursach i wystawach prac projektowych. Zdobyte nagrody nobilitują w środowisku zawodowym, dają możliwość samorealizacji zawodowej, zwiększają popularność architektów i mogą mieć pośrednio wpływ na liczbę klientów korzystających z usług danego architekta.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę