Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca architekta zaliczana jest do prac lekkich, ponieważ do jej wykonywania nie jest potrzebny duży wysiłek fizyczny. Wiąże się ona głównie z aktywnością umysłową. W tym zawodzie ważna jest dobra ostrość wzroku, zdolność rozróżniania barw, dobre widzenie głębi, sprawne ręce. W pracy architekta dominuje pozycja siedząca, w związku z tym ważny jest zdrowy kręgosłup.

Osoba wykonująca pracę w tym zawodzie powinna być sprawna intelektualnie i psychicznie.

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie architekta są już zaburzenia niewielkiego stopnia zręczności rąk, sprawności sensomotorycznych tj.: rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji kształtów, a także zaburzenia niewielkiego stopnia układu nerwowego oraz lekkie upośledzenie umysłowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę