Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Polecana literatura

  • Neufert E. „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Wydawnictwo Arkady, 2007
  • Markiewicz P. „Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych”, Wydawnictwo Archi-Plus, 2006
  • Markiewicz P. „Budownictwo ogólne dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, 2006
  • Podawcy K. (red.), „Rozwiązania konstrukcyjne w projektach architektoniczno-budowlanych. Katalog rozwiązań wraz z komentarzami”, Wydawnictwo: Verlag Dashofer,2008
  • Lichołaj L. (red.), „Budownictwo ogólne Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania”, Wydawnictwo Arkady, 2008.
  • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.206, z późn. zm.) z przepisami wykonawczymi.

 

Strony internetowe:

www.architektura.info – portal architektoniczny

www.sztuka-architektury.pl – serwis internetowy dla architektów i miłośników architektury

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę