Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

W zawodzie architekta, a dokładnie w pracy projektowej lub w urzędzie mogą pracować osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych. Mogą być także zatrudniane osoby z niewielkimi ubytkami słuchu.

Dla osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, która chce pracować jako architekt potrzebne jest takie zorganizowanie stanowiska pracy, aby mogła wykonywać ją w pozycji siedzącej. Należy wówczas zaproponować taki dobór zadań i czynności, które nie wymagają sprawności kończyn dolnych, np. zastosować komputer w projektowaniu oraz przystosować miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim poprzez wykonanie podjazdów ułatwiające poruszanie się, zakupienie odpowiedniego biurka.

Aby zatrudnić w zawodzie architekta osobę niedosłyszącą należy zadbać o to, aby bodźce słuchowe, które docierają do pracownika były odpowiedniej głośności albo były sygnalizowane wzrokowo, np. przy pomocy komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę