Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Inżynier górnik – górnictwo otworowe

Kod: 214601
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Zakres zadań i czynności inżyniera górnika są ściśle związane z miejscem jego pracy. Inne są obowiązki pracowników biur konstrukcyjnych lub technologicznych, inne zaś inżynierów pracujących w tzw. ruchu na dole lub powierzchni kopalni.

W biurach konstrukcyjnych inżynierowie górnicy opracowują dokumentacje technologii górniczej, czyli określają metody i sposoby prowadzenia wszelkich robót pod ziemią. Polega to na ścisłym wyznaczaniu reguł i procedur wykonawczych oraz doborze maszyn i urządzeń, materiałów i obsady osobowej, niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów produkcyjnych.

Inżynierowie górnicy zajmują się także doskonaleniem metod przerabiania węgla na koks i paliwa płynne. W tym wypadku pełnią funkcje kierownicze w działach technologicznych. Samodzielnie określają zadania do wykonania, po czym zlecają konkretne badania i ekspertyzy podległym pracownikom. Kontrolują przebieg tych prac i na podstawie uzyskanych wyników opracowują dokumentacje nowej lub ulepszonej metody.

Na powierzchni kopalni inżynierowie górnicy są często kierownikami działów przeróbki mechanicznej węgla, gdzie zajmują się podnoszeniem jego wartości energetycznej przez oddzielenie go od bezużytecznej skały (tzw. wzbogacanie). W działach tych organizują i kontrolują pracę swoich podwładnych.

Celem pracy inżynierów górników pracujących na dole kopalni jest kierowanie i nadzorowanie wydobyciem węgla, które powinno przebiegać zgodnie z technologią opracowaną w biurze konstrukcyjnym. Najważniejszym ich zadaniem jest organizowanie pracy podległym pracownikom a następnie kontrolowanie jej przebiegu i czuwanie nad bezpieczeństwem podwładnych.

Zakres i charakter wykonywanych przez inżynierów górników czynności jest uzależniony od miejsca, jakie zajmują oni w hierarchii organizacyjnej kopalni oraz działu, w którym są zatrudnieni.

Jednak każdy inżynier górnik swój dzień pracy rozpoczyna od tzw. odprawy, podczas której informuje podwładnych o zakresie zadań przydzielonych im na określoną zmianę oraz. przypomina o konieczności przestrzegania przepisów, zasad i procedur bezpieczeństwa pracy.

Przez całą zmianę inżynier górnik - pełniący najczęściej rolę sztygara - sprawuje kontrolę i nadzór nad wykonywanymi pracami. Kolejno odwiedza poszczególne stanowiska, by przekonać się, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i czy podwładni wykonują swoje zadania właściwie, a w razie potrzeby udziela im pomocy lub rady.

Po zakończeniu kontroli inżynier górnik wyjeżdża na powierzchnię, gdzie dokonuje wpisu do tzw. książki raportów. Są w niej zawarte informacje dotyczące postępu prac, stwierdzonych zagrożeń oraz uwagi na temat wykonywanych zadań. Oprócz tego składa ustne sprawozdanie swoim przełożonym.Zakres zadań i czynności inżyniera górnika są ściśle związane z miejscem jego pracy. Inne są obowiązki pracowników biur konstrukcyjnych lub technologicznych, inne zaś inżynierów pracujących w tzw. ruchu na dole lub powierzchni kopalni.

W biurach konstrukcyjnych inżynierowie górnicy opracowują dokumentacje technologii górniczej, czyli określają metody i sposoby prowadzenia wszelkich robót pod ziemią. Polega to na ścisłym wyznaczaniu reguł i procedur wykonawczych oraz doborze maszyn i urządzeń, materiałów i obsady osobowej, niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów produkcyjnych.

Inżynierowie górnicy zajmują się także doskonaleniem metod przerabiania węgla na koks i paliwa płynne. W tym wypadku pełnią funkcje kierownicze w działach technologicznych. Samodzielnie określają zadania do wykonania, po czym zlecają konkretne badania i ekspertyzy podległym pracownikom. Kontrolują przebieg tych prac i na podstawie uzyskanych wyników opracowują dokumentacje nowej lub ulepszonej metody.

Na powierzchni kopalni inżynierowie górnicy są często kierownikami działów przeróbki mechanicznej węgla, gdzie zajmują się podnoszeniem jego wartości energetycznej przez oddzielenie go od bezużytecznej skały (tzw. wzbogacanie). W działach tych organizują i kontrolują pracę swoich podwładnych.

Celem pracy inżynierów górników pracujących na dole kopalni jest kierowanie i nadzorowanie wydobyciem węgla, które powinno przebiegać zgodnie z technologią opracowaną w biurze konstrukcyjnym. Najważniejszym ich zadaniem jest organizowanie pracy podległym pracownikom a następnie kontrolowanie jej przebiegu i czuwanie nad bezpieczeństwem podwładnych.

Zakres i charakter wykonywanych przez inżynierów górników czynności jest uzależniony od miejsca, jakie zajmują oni w hierarchii organizacyjnej kopalni oraz działu, w którym są zatrudnieni.

Jednak każdy inżynier górnik swój dzień pracy rozpoczyna od tzw. odprawy, podczas której informuje podwładnych o zakresie zadań przydzielonych im na określoną zmianę oraz. przypomina o konieczności przestrzegania przepisów, zasad i procedur bezpieczeństwa pracy.

Przez całą zmianę inżynier górnik - pełniący najczęściej rolę sztygara - sprawuje kontrolę i nadzór nad wykonywanymi pracami. Kolejno odwiedza poszczególne stanowiska, by przekonać się, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i czy podwładni wykonują swoje zadania właściwie, a w razie potrzeby udziela im pomocy lub rady.

Po zakończeniu kontroli inżynier górnik wyjeżdża na powierzchnię, gdzie dokonuje wpisu do tzw. książki raportów. Są w niej zawarte informacje dotyczące postępu prac, stwierdzonych zagrożeń oraz uwagi na temat wykonywanych zadań. Oprócz tego składa ustne sprawozdanie swoim przełożonym. Zakres zadań i czynności inżyniera górnika są ściśle związane z miejscem jego pracy. Inne są obowiązki pracowników biur konstrukcyjnych lub technologicznych, inne zaś inżynierów pracujących w tzw. ruchu na dole lub powierzchni kopalni.

W biurach konstrukcyjnych inżynierowie górnicy opracowują dokumentacje technologii górniczej, czyli określają metody i sposoby prowadzenia wszelkich robót pod ziemią. Polega to na ścisłym wyznaczaniu reguł i procedur wykonawczych oraz doborze maszyn i urządzeń, materiałów i obsady osobowej, niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów produkcyjnych.

Inżynierowie górnicy zajmują się także doskonaleniem metod przerabiania węgla na koks i paliwa płynne. W tym wypadku pełnią funkcje kierownicze w działach technologicznych. Samodzielnie określają zadania do wykonania, po czym zlecają konkretne badania i ekspertyzy podległym pracownikom. Kontrolują przebieg tych prac i na podstawie uzyskanych wyników opracowują dokumentacje nowej lub ulepszonej metody.

Na powierzchni kopalni inżynierowie górnicy są często kierownikami działów przeróbki mechanicznej węgla, gdzie zajmują się podnoszeniem jego wartości energetycznej przez oddzielenie go od bezużytecznej skały (tzw. wzbogacanie). W działach tych organizują i kontrolują pracę swoich podwładnych.

Celem pracy inżynierów górników pracujących na dole kopalni jest kierowanie i nadzorowanie wydobyciem węgla, które powinno przebiegać zgodnie z technologią opracowaną w biurze konstrukcyjnym. Najważniejszym ich zadaniem jest organizowanie pracy podległym pracownikom a następnie kontrolowanie jej przebiegu i czuwanie nad bezpieczeństwem podwładnych.

Zakres i charakter wykonywanych przez inżynierów górników czynności jest uzależniony od miejsca, jakie zajmują oni w hierarchii organizacyjnej kopalni oraz działu, w którym są zatrudnieni.

Jednak każdy inżynier górnik swój dzień pracy rozpoczyna od tzw. odprawy, podczas której informuje podwładnych o zakresie zadań przydzielonych im na określoną zmianę oraz. przypomina o konieczności przestrzegania przepisów, zasad i procedur bezpieczeństwa pracy.

Przez całą zmianę inżynier górnik - pełniący najczęściej rolę sztygara - sprawuje kontrolę i nadzór nad wykonywanymi pracami. Kolejno odwiedza poszczególne stanowiska, by przekonać się, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i czy podwładni wykonują swoje zadania właściwie, a w razie potrzeby udziela im pomocy lub rady.

Po zakończeniu kontroli inżynier górnik wyjeżdża na powierzchnię, gdzie dokonuje wpisu do tzw. książki raportów. Są w niej zawarte informacje dotyczące postępu prac, stwierdzonych zagrożeń oraz uwagi na temat wykonywanych zadań. Oprócz tego składa ustne sprawozdanie swoim przełożonym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę