Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Podjęcie pracy przez dorosłych nie jest wykluczone, po uzyskaniu odpowiedniej specjalności na studiach podyplomowych, ewentualnie kursach. Przy zatrudnieniu preferowani są jednak absolwenci geologii szkół wyższych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę