Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Geolog powinien być osobą dociekliwą i posiadać dużą wyobraźnię. W jego pracy konieczna jest zdolność koncentracji uwagi przy projektowaniu badań, jak również przy analizie wyników. Spostrzegawczość i dobra pamięć są ważnymi cechami ze względu na konieczność dostrzegania i zapamiętywania istotnych faktów w trakcie zbierania informacji w terenie, co jest przydatne podczas późniejszej ich interpretacji. Umiejętność logicznego myślenia jest istotna przy opracowywaniu wyników badań i wyciągania poprawnych wniosków. Innymi, niezbędnymi w zawodzie geologa cechami są: cierpliwość i umiejętność pracy w warunkach monotonnych (czasem kilka godzin trzeba spędzić w laboratorium), jak również umiejętność współpracy z ludźmi w warunkach ekstremalnych (pustynia, strefa wiecznych lodów). Ważna jest również dokładność i skrupulatność w zbieraniu materiałów oraz prowadzeniu prac w terenie i w laboratorium. Geolog ma kontakt ze zleceniodawcą dlatego cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność negocjowania. W wypadku sporządzania przekroi i zestawień przestrzennych konieczna jest wyobraźnia, zmysł plastyczny i umiejętność czytania map górniczych. Ponadto osobie wykonującej ten zawód przydaje się umiejętność planowania i organizowania prac. W tym zawodzie przydatne jest zainteresowanie przedmiotami z różnych dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę