Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Jak dla większości inżynierów, tak i w zawodzie geologa istnieje możliwość awansu w miarę zdobywania doświadczenia i realizacji własnych ambicji. Oczywiście w większych instytucjach droga awansu jest dłuższa, ale można osiągnąć wyższe stanowisko do dyrektora włącznie. Możliwa jest również kariera naukowa, głównie dla zatrudnionych na uniwersytetach lub w instytutach badawczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę