Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Pracę geologa zalicza się do prac lekkich i średnio ciężkich. Duże znaczenie w tym zawodzie ma ogólna sprawność fizyczna, sprawność układu kostno-stawowego, układu oddechowego i układu krążenia. W pracy geolog często chodzi, schyla się, wspina, pracuje młotkiem. Te prace wymagają poruszania się i przemieszczania bez trudności w różnych warunkach. Geolog musi mieć dobry wzrok. Jedynie dobra lustracja terenu i pobranie właściwego materiału do analizy może przyczynić się do należytego wykonania pracy (konieczność rozróżniania kolorów i odcieni). Ważny jest również zmysł dotyku. Geolog po dotknięciu i obejrzeniu skały może rozpoznać jej rodzaj i pochodzenie. W wypadku pracy wykonywanej pod ziemią, trzeba poddać się odpowiednim badaniom specjalistycznym, które kontrolują stan zdrowia geologa (ciśnienie krwi i wpływ na organizm zmian ciśnienia zewnętrznego, ostrość wzroku). W wypadku pracy w laboratorium nie można być alergikiem i nie ma można mieć uczuleń na różnego typu związki chemiczne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę