Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Geolog pracuje w biurze, w otwartej przestrzeni, pod ziemią i w laboratorium. Często geolog pracuje w jednostkach naukowych, zakładach wydobywczych i pokrewnych. Gdy jest to firma poszukiwawcza musi się liczyć z pracą w terenie, gdzie warunki pracy mogą być gorsze - szczególnie w chłodniejszych porach, wiatr i deszcz mogą być bardzo uciążliwe.

Najczęściej geolog pracuje w biurze. Jednak do rzadkości należy, aby nie wyjeżdżał w teren choćby po odbiór materiałów źródłowych (próbki skał). Na pewnych stanowiskach musi zjeżdżać na dół kopalni. Wiąże się to z pewnymi zagrożeniami ze strony ruchu wydobywczego na kopalni i dyskomfortem dla osób nieprzywykłych do warunków dołowych (ciemność, wilgotność, trudna orientacja).

warunki społeczne

Praca geologa najczęściej ma charakter zespołowy. Ostateczny wynik badań geologicznych zależy od właściwego wykorzystania sumy zebranych informacji. Typowa jest więc praca szerokich zespołów skupiających specjalistów różnych nauk o Ziemi, a także nauk ścisłych chemików, fizyków. W terenie często pomagają mu technicy, jednak jego zadaniem jest kierowanie całością prac. Wykonuje prace analityczne, konsultując się z innymi specjalistami. Pracuje na zlecenie różnych firm lub przedsiębiorstw prywatnych. Niejednokrotnie geolog prowadzi negocjacje z przedstawicielami firm zlecających pracę - ustala w jakiej formie ma zostać oddana dokumentacja geologiczna, jak również kalkuluje koszty prac.

warunki organizacyjne

Pracuje od 6 do 9 godzin, godziny pracy są zwykle stałe. Jednakże czasem, np. w wypadku wierceń pracuje na trzy zmiany. Jeżeli określone zadania wymagają wykonania pomiarów w porze nocnej (np. udostępnienie wyrobiska w kopalni), wtedy geolog musi dostosować się do terminu i czasu, aby mógł wykonać swoje badania. Sam prowadzi zapisy wszelkich informacji, decyduje, w którym miejscu należy pobrać próbę bo badań, sam stwierdza jakie trzeba zrobić badania laboratoryjne i cały czas czuwa nad ich wykonaniem Poza szczególnymi wypadkami, w pracy istnieje duża swoboda w organizowaniu badań. Czasami trzeba bardzo długo prowadzić badania i obserwacje, co może być nużące i monotonne. Osoba na tym stanowisku powinna umieć pokierować pracami w terenie, jak również w laboratorium.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę