Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie konieczne jest ukończenie studiów wyższych, podczas których po dwóch latach wybiera specjalizację. Wykształcenie geologiczne również zdobyć na drodze dokształcania się, po innych studiach, np. geografii czy fizyce.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę