Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Astronomem na ogół zostaje się po studiach astronomii. Bywa, że fizycy podejmująpracę w dziedzinie astronomii, zdarza się to jednak rzadko. Nie ma zasadniczych przeszkód, by ktoś starszy zaczął pracować jako astronom. Tak się jednak nie dzieje, gdyż ktoś taki z pewnością już ma swój inny zawód.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę