Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zawody pokrewne

Zawodów pokrewnych do zawodu astronoma właściwie nie ma. Astronom może jedynie wykorzystać część swojej wiedzy i umiejętności pracując w innych dziedzinach, jako nauczyciel, naukowiec, czy nawet w administracji jako programista- -informatyk ? patrz punkt poprzedni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę